Waarom care companion?

Care companion is gemaakt met het oog op verbetering van communicatie tussen patiënten en zorgverleners. Elke patiënt is uniek. Arts en patiënt bepalen in gezamenlijkheid wat de beste behandelmogelijkheid is. Een patiënt kan dat doen als zij/hij een goed inzicht heeft in de behandelopties. Als patiënten dat willen, moeten zij zelf kunnen meedenken, keuzes maken en ervaringen delen. Hiervoor is eenvoudige toegang tot gevalideerde informatie nodig. Dit uiteraard volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Op deze wijze levert care companion een bijdrage aan het verbeteren van de zorgkwaliteit. Zorgverleners en zorginstellingen kunnen kwalitatief betere zorgresultaten bereiken. De patiënt kan een betere zorgkwaliteit ervaren.

Wat kunt u als zorgverlener / zorgmanager verwachten van care companion?

  • mogelijkheid om zorgpad met bijbehorende informatie voor elke individuele patiënt op maat te rangschikken
  • mogelijkheden om de zorg beter aan te laten sluiten bij individuele patiënten door perspectief te schetsen, te laten denken en beslissen: een stap vooruit in personalized care
  • een beter voorbereid zorgteam; alle leden van het zorgteam weten waar de patiënt zich in het zorgpad bevindt en welke informatie aan hem/haar is gegeven
  • een beter voorbereide patiënt; zinvollere gesprekken
  • betere uitkomsten en prestaties door beter gemotiveerde patiënten
  • tevredenere patiënten
  • een sterk instrument om verbetering van zorgkwaliteit aantoonbaar te maken richting bijv. zorgverzekeraars en media
  • sterker case management en ketenzorg
 

Laatste update: 29-01-2019