Literatuur

Care companion is tot stand gekomen uit een veelheid aan ideeën, concepten, samenwerkingen, gesprekken en onderzoeken. Onderstaande publicaties hebben bijgedragen aan het begrip over o.a. patiëntbehoeften, zorgbegeleiding en participatie, en leveren mede de inspiratie en grondslag voor de ontwikkeling van care companion.

Graag gaan we met u dialoog of discussie aan over deze onderwerpen. Neemt u contact met ons op als u over een of meerdere publicaties van gedachte wilt wisselen.

Richtlijnen, standaarden, zorgpaden en standpunten

Prestatie indicatoren ziekenhuizen, basisset betreffende indicatoren oncologie.
Inspectie Gezondheidszorg, www.igz.nl, 2010.

Format zorgpad mammacarcinoom.
VIKC, versie 1.0 februari 2010.

Handreiking Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg.
KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ, NFU, GGZ, NPCF, Utrecht 2010.

Mammacarcinoom, landelijke richtlijn.
NABON, www.oncoline.nl, versie 1.1, 2009.

Zorgketen voor kankerpatiënten moet verbeteren.
Onderzoeksrapport Inspectie Gezondheidszorg, Den Haag 2009.

Kwaliteit als kompas bij de inkoop van zorg, DBC-inkoopgids.
Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2009.

Indicatorenset mammacarcinoom.
Zichtbare Zorg 2009.

Kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief, voor onderzoek en behandeling van vrouwen en mannen met borstkanker.
BVN, BorstkankerVereniging Nederland, 2003.

Patiënt en e-Health

Using a web application to improve satisfaction among patients undergoing surgery.
Koop et al., J Management & Marketing in Healthcare 4:264-271, 2010.

Kwalitatief onderzoek naar de patiëntbeleving van een nieuw zorgprogramma voor borstkankerpatiënten, summary report.
Motivaction, Amsterdam 2010.

Verkenning zorgstandaard kankerzorg.
STG/ Health Management Forum, 2010.

Visiedocument Casemanagement in de Oncologische Keten.
Bestuur V&VN Oncologie, april 2010.

De weg naar een gedigitaliseerde zorgrelatie; de patiënt als gezagvoerder, de dokter als copiloot.
Raad voor de Volksgezondheid & Zorg, Nictiz, 2010.

Zorg 2.0: de nieuwe relatie tussen zorgverlener en patiënt.
Luciën Engelen, UMC St. Radboud, Nijmegen 2010.

Improving personal health records for patient-centered care.
Reti et al., J Am Med Inform Assoc 17:192-195, 2010.

Software-as-a-service in de zorg.
Lankhorst, Nictiz, september 2009.

Doelgroepbenadering, perceptuele verdeling van patiënten met borstkanker.
Motivaction, Amsterdam 2009.

Interactive Health Communication Applications for people with a chronic disease.
Burns et al., Cochrane Library Issue 1, 2009.

Het persoonlijk gezondheidsdossier: een foto van het PGD in Nederland.
TNO / Nictiz, dec 2009.

Kankerpatiënt moet zelf de regie nemen.
Medisch Contact 2009.

Rapport Meldactie Klantvriendelijkheid Ziekenhuizen.
NPCF, Utrecht 2008.

 

Laatste update: 29-01-2019