Waarom care companion

Care companion is gemaakt met het oog op verbetering van communicatie tussen patiënten en zorgverleners. Elke patiënt is uniek. Arts en patiënt bepalen in gezamenlijkheid wat de beste behandelmogelijkheid is. Een patiënt kan dat doen als zij/hij een goed inzicht heeft in de behandelopties. Als patiënten dat willen, moeten zij zelf kunnen meedenken, keuzes maken en ervaringen delen. Hiervoor is eenvoudige toegang tot gevalideerde informatie nodig. Dit uiteraard volgens de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen. Op deze wijze levert care companion een bijdrage aan het verbeteren van de zorgkwaliteit. Zorgverleners en zorginstellingen kunnen kwalitatief betere zorgresultaten bereiken. De patiënt kan een betere zorgkwaliteit ervaren.

Wat kunt als patiënt verwachten van care companion?

  • beter op de hoogte en voorbereid op waar u zich in het zorgtraject bevindt en wat er komen gaat; altijd zicht op uw persoonlijke zorgpad
  • mogelijkheden om een actievere rol te nemen in uw eigen behandeling
  • betere afstemming met uw zorgverleners en indien gewenst met uw persoonlijke omgeving
  • op ieder moment thuis rustig betrouwbare informatie kunnen nalezen;
  • meer grip en daardoor meer zelfvertrouwen, een basis voor weloverwogen beslissingen
  • een beveiligde omgeving waarop informatie door uw behandelaars met respect voor uw privacy en vrij van ongewenste reclame wordt verstrekt.
 

Laatste update: 29-01-2019