Mogelijkheden met uw care companion

 

Met care companion kunt u als patiënt onder andere:

 

– Een actieve rol nemen in eigen zorg en gezondheid
– Overzicht krijgen in uw persoonlijke diagnose en zorgpad 
– 24/7 informatie over ziektebeeld en behandeling thuis nalezen
– Betere afstemming krijgen met zorgverleners
– Zien wie aanspreekpunt en wie (hoofd)behandelaar is
– Informatie delen met naasten en lotgenoten
– Notities maken
Een dagboek bijhouden

 

Als gebruiker van care companion heeft u veel mogelijkheden tot uw beschikking. U zult merken dat u er snel mee leert omgaan. Hieronder ziet u de knoppen die u op uw persoonlijke pagina’s aantreft. Plus een korte omschrijving van de functies.

Vanuit uw persoonlijke pagina’s in care companion kunt deze omschrijvingen altijd terugvinden onder de knop met het vraagteken.

zorgpad

Als u met uw wachtwoord heeft ingelogd op care companion komt u terecht op uw zorgpad-pagina. Hier vindt u belangrijke informatie over uw persoonlijke zorgpad, uw afspraken en andere activiteiten rond uw behandeling.

Uw persoonlijke zorgpad wordt weergegeven als een ‘metrolijn’. De cirkels op de lijn tonen belangrijke gebeurtenissen tijdens uw behandeling. U kunt zien waar u zich nu in het zorgtraject bevindt. Door op de tekst van een station te klikken verschijnen in het vak ‘informatie’ de bijbehorende informatiebrochures.

bibliotheek

De ‘bibliotheek’ bevat uitgebreide algemene informatie over de aandoening. Deze informatie is door uw ziekenhuis geselecteerd op betrouwbaarheid en geschiktheid voor u, uw naasten en medepatiënten.

diagnose

U heeft waarschijnlijk al diverse onderzoeken en tests ondergaan. Op basis daarvan heeft uw behandelend arts een diagnose gesteld. Onder ‘diagnose’ vindt u een beschrijving van de aard en kenmerken van uw aandoening.

agenda

Onder ‘agenda’ vindt u een kalender voor afspraken met uw zorgverleners. U en uw zorgverleners kunnen afspraken in deze agenda zetten.

informatie

Onder ‘informatie’ vindt u alle informatiebrochures die met uw persoonlijke zorgpad te maken hebben. Deze zijn in mapjes onder elkaar gezet. Als u op een mapje klikt wordt de inhoud geopend. Zo kunt u informatie die bij een eerder stadium van uw behandeling hoort nog eens bekijken.

notities

Onder ‘notities’ kunt u voor uzelf een vraag of opmerking noteren. Die kunnen tijdens werktijden ook gelezen worden door uw behandelaars. Overigens zullen zij daar geen actie op ondernemen, omdat dit notities zijn om bij volgende controle te bespreken. Als er dus spoedzaken zijn, dan adviseren wij u direct en rechtstreeks contact op te nemen met uw zorgverlener. Het opschrijven van vragen of opmerkingen over uw aandoening en behandeling kan heel nuttig zijn. Zo onthoudt u gemakkelijker wat u op een spreekuur wilt vragen of vertellen. Achteraf kunt u notities nog eens nalezen, printen of verwijderen.

monitors en vragenlijsten

Uw behandelaar kan u vragen om een periode regelmatig bij te houden hoe u zich voelt. Bijvoorbeeld naar uw mate van pijn. Onder ‘monitors en vragenlijsten’ kunt u zien welke vragen hij/zij u stelt met het verzoek om deze te beantwoorden. Uw antwoorden kunt u als ‘waardes’ terugzien in een overzichtelijke grafiek. Ook kunt u voor uzelf een monitor activeren om een belangrijke meetwaarde bij te houden.

profiel

Onder ‘profiel’ ziet u alle persoonlijke gegevens die in uw care companion zijn opgeslagen. U kunt zelf uw profiel wijzigen of er een portretfoto aan toevoegen.

behandelteam

Door op ‘behandelteam’ te klikken ziet wie uw behandelaars zijn. Wanneer u op een naam klikt verschijnt er nadere informatie. Bijvoorbeeld over zijn / haar functie, spreekuurtijden of bereikbaarheid.

___________________________________________________________________

Onderstaande functionaliteiten bevinden zich in het privé deel van uw care companion. Zij zijn niet voor uw zorgverleners toegankelijk.

 

vrienden

Via ‘vrienden’ kunt u een eigen zorgnetwerk opbouwen. U kunt naasten, familie of vrienden toevoegen en hen toegang geven tot onderdelen van uw care companion. Dat zijn uw zorgpad met informatiebrochures, de bibliotheek en de ervaringen in uw dagboek (als u die wilt delen). Ook kunt u er voor kiezen een of meerdere personen als vertegenwoordiger aan te wijzen; zij kunnen altijd uw hele care companion bekijken.

dagboek

Uw persoonlijke ervaringen kunt u in het ‘dagboek’ opschrijven. Die kunt u privé houden of delen met uw naasten, familie of vrienden. Bij alles wat u opschrijft kunt u zelf de keuze maken of u het wilt delen of niet.

forum

Via ‘forum’ heeft u toegang tot het internetforum van de Borstkankervereniging Nederland; de grootste patiëntenvereniging voor borstkankerpatiënten. Op dit forum kunt u ex- of medepatiënten raad vragen, tips geven of ervaringen met elkaar delen.

 

Laatste update: 29-01-2019